Det finns vissa tillstånd då det är olämpligt att ta massage:

 • Feber/infektion
 • Akut trauma mot kotpelaren (undvik massage de första ca 6-8 veckorna)
 • Färska frakturer (benbrott) och mjukdelsskador. Vid en muskelbristning bör man avvakta 48 timmar innan massage.
 • Cancer – en läkare bör rådfrågas vid alla former av cancer om det är lämpligt att få massage.
 • Uttalad benskörhet (osteoporos)
 • Inflammation (området rött, ömt, varmt, svullet)
 • Ruptur (muskelbristning)
 • Akuta luxationer (arm/ben som hoppat ur led)
 • Nackspärr
 • Diskbråck
 • Reumatiska sjukdomar som påverkar halsryggraden – RA (ledgångsreumatism)
 • Sjukdomstillstånd i övre nackkotorna – vertebralartärerna
 • Graviditet (de första 3 månaderna) 

   


  Rådfråga alltid din läkare (och informera mig) om det finns diagnos av:

 • Blödarsjuka – endast lättare massage är att rekommendera
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Kärlproblem som proppar, åderförkalkning, åderbråck och inflammation i kärl
 • Medicinering med propplösande och blodförtunnande medel
 • Akut trauma mot kroppens mjukdelar (t.ex. lårkaka)
 • Öppna sår och variga processer
 • Hudsjukdomar som kraftiga eksem, smittande sjukdomar
 • Diabetes eller lågt blodtryck – blodtryck & blodsocker sjunker vid massage.
 • Långvarig kortisonbehandling
 • Medicinering med antidepressiva medel
 • Fibromyalgi eller annan form av värk
 • Whiplashskada
 • Graviditet (undvik massage helt de 3 första månaderna)